Tjänster

Det borde vara lika självklart att varje arbetsplats och föreningslokal har en 
hjärtstartare som det är att de har en brandsläckare. Heartbeat HLR erbjuder:

  • Utbildning enligt de nationella riktlinjerna.
  • Kvalitetssäkrade hjärtstartare.
  • Uppföljning och repetitionsutbildning.
  • Hjälp att tydligt skylta upp hjärtstartaren.
  • Hjälp med att registrera hjärtstartaren i Sveriges Hjärtstartarregister.
  • Dekal att sätta upp där ni visar kunder eller föreningsmedlemmar att ni tar förekomsten av plötsligt hjärtstopp på allvar och aktivt arbetar för att öka chanserna till överlevnad.

Hjärtstartare

Hjärtsäker arbetsplats

Med en växande efterfrågan att hjärtsäkra arbetsplatser och andra offentliga miljöer har Hjärt- lungfonden i samråd med HLR-rådet tagit fram en svensk standard som beskriver hur man använder en hjärtstartare och vad som krävs för att en plats ska vara en Hjärtsäker. Heartbeat HLR hjälper er att hjärtsäkra er arbetsplats eller föreningslokal!

En hjärtsäker arbetsplats uppfyller följande kriterier:

 

Hjärtsäker Husbil

Eftersom 70% av alla Hjärtstopp utanför Sjukvården inträffar i "Hemmiljö" har vi skapat konceptet Hjärtsäker Husbil. Med det här paketet Hjärtsäkrar vi er Husbil vilket innebär att denna utrustas med allt som behövs för att rädda liv vid plötsligt Hjärtstopp. Anledningen till att vi har ett riktat erbjudande till Husbilsägare är att dessa ofta vistas i miljöer långt från offentliga Hjärtstartare och genom att utrusta Hubilen med Hjärtstartare för att använda denna omedelbart vid plötsligt Hjärtstopp så ökar vi chansen för den som drabbats av detta. Om en Hjärtstartare kan anslutas och användas inom 3 minuter från att Hjärtstoppet har inträffat så är chansen att överleva 80% högre än om den finns tillgänglig först senare.