Säkerhetsutbildningar

Hot- och våldsprevention / Krishantering / PDV - Pågående dödligt våld.

 

 

 

Tyvärr upplevs alltmer våra offentliga rum och vissa av våra arbetsplatser som mer och mer otrygga i Sverige idag. 

Sverige är inte längre ett undantag från hot, våld och terrorattentat. 

 Enligt Nationella trygghetsundersökningen som Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) har gjort så pekar tyvärr alla siffror åt fel håll. Klicka på länken nedan för att läsa den.

Hot, trakasserier och sexualbrott är det som har ökat mest i Sverige de senaste åren. 

Genom att skaffa dig kunskap och vara förberedd på det oförberedda så kan du känna dig tryggare i din situation. I din miljö.

Vi på Heartbeat har lång erfarenhet, kunskap och god yrkeskompetens inom arbeten som innehåller inslag av våld eller hot om våld.

Vi har också lång erfarenhet av krishantering och att arbeta under hård belastning och stress.

Heartbeat har 3 olika utbildningskoncept som hjälper Er att känna er tryggare och bättre förberedda. Före, under och efter att Ni blivit utsatta för det oförutsedda.

Vi ger er verktygen för att undvika det obehagliga.  

Vårt mål är att Ni ska känna er trygga hemma, på jobbet, i skolan, i er förening...överallt i samhället. 

Läs om våra respektive utbildningar under fliken "Säkerhetsutbildningar" ovan.

Be prepared and stay safe!

Nationella trygghetsundersökningen