S-HLR Barn (för sjukvårdspersonal)

Kurs 4: S-HLR Barn (för Sjukvårdspersonal) - 6 000 kr exkl. moms

Kursen är avsedd för sjukvårdspersonal. Utbildningen syftar till att ge sjukvårdspersonal rätt förutsättningar att utföra HLR & behandla ett barn med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.  Fokus ligger på att tidigt identifiera en kritisk patient, etablera en fri luftväg, ge en adekvat ventilation och stärka teamarbetet.

Instruktören går gärna igenom er Akutvagn eller liknande för att se att allt är optimerat och kan komma med förbättringsförslag. Utför gärna denna webbkurs både före och efter kurstillfälle.

Tidsåtgång: 3h

Förbered er inför utbildningen genom HLR-rådets webkurs för S-HLR Barn. Följ länken nedan:

Till förberedande webutbildning S-HLR Barn - Klicka här.

Heartbeat HLR tillhandahåller kurslitteratur inför utbildningen som återlämnas efter avslutad kurs. Ej återlämnad litteratur debiteras beställaren.

Länk till HLR-rådets "Arbetsblad-vid-hjärtstopp-barn" 

 

 

Boka kursen via vårt formulär »