Krishantering. Stöd och utveckling av krisplaner och krishantering.

Kurs 6: Krishantering. Stöd och utveckling av krisplaner och krishantering. 

Vi hjälper ert företag att reda ut begreppen när det gäller kris och krishantering. 

Vårt mål är att Er organisation ska agera så proffessionellt som möjligt i händelse av en kris. Liten eller stor. Detta kräver förberedelse och träning. Innan krisen kommer.

En kris i ett företag eller organisation kan få ödesdigra konsekvenser för såväl företaget i stort som för enskilda individer. Att ha upprättat en fungerande krisplan i sin organisation är viktigt. Vem gör vad? Vad gör man? Vilken är din roll i en kris? Hur hanterar du den? Vad är en kris?

Vi hjälper Er ledningsgrupp att tolka och förbättra Era krisplaner samt att förmedla budskapet till övriga organisationen. 

Föresläsningar och kurser är kundanpassade  till 100% så kontakta oss så hjälper vi er på bästa sätt.

Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss med er förfrågan till Mikael Pareklev på e-post mikael@heartbeathlr.se eller info@heartbeathlr.se.