Hot- och våldsprevention

Kurs 5: Hot- och Våldsprevention. Alternativ 1 & 2. 

Våra offentliga rum och vissa av våra arbetsplatser har under de sista åren upplevts som mer och mer otrygga. 

Hot- och Våldsprevention och är en säkerhetsutbildning för företag och instanser som vill att deras personal skall känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats. Utbildningen vänder sig till arbetsplatser där våld eller hot om våld är en presumtiv risk eller en verklighet. Vi utbildar de som arbetar med människor - för  människor. Vi vänder oss till butikspersonal, prehospital personal, vårdcentraler, socialtjänst,  restauranger, hotell, hemvård, hospital vårdpersonal, väktare & ordningsvakter m.m.

Naturligtvis utbildar vi också allmänheten om så önskas. Exempelvis er bostadsrättförening, hyresgästförening, idrottsförening eller andra sociala grupperingar.

Allt för att höja ert säkerhetstänk.  

Utbildningen syftar till att ge människor kunskap och viss träning så de kan känna sig säkra, trygga, observanta och proaktiva när det gäller situationer med 
inslag av våld eller hot om våld. Utbildningarna syftar också till att ge en grundläggande kunskap om gällande lagrum och förebyggande säkerhetsarbete.

Kompletteringar av utbildningen kan göras med exempelvis taktiska övningar, första hjälpen och/eller grundläggande sjukdomslära om våra vanliga akuta sjukdomsfall på våra arbetsplatser och offentliga rum. Vi löser det som passar er.

Vi skräddarsyr utbildningen/föreläsningen efter era behov och er arbetsmiljö. Vi lovar att leverera en underhållande och informativ utbildning som skapar engagemang och 
eftertanke. Utbildningen är skapad och ägs av Mikael Pareklev på Heartbeat HLR.

Mikael har under många år arbetat inom säkerhet och ambulanssjukvård. Han har en bakgrund som egen företagare inom säkerhetsanalys och säkerhetsarbeten.

Han är yrkesverksam inom ambulanssjukvården där han också är säkerhetsinstruktör. Han har arbetat under förhållanden där hot och våld, säkerhet och god krishantering har varit återkommande inslag. Arbetsplatserna varierar från krogmiljöer, stora event, internationella idrottsevent till företagsmiljöer och Göteborgskravallerna 2001.

Alternativ 1 - En kurs på 2 timmar.  Vi går igenom det övergripande kunskapsregistret gällande hot- och våldsprevention på arbetsplatsen. Streetsmart beteende, aktuella lagrum och till er arbetsplats anpassade scenarion. Grundpris: 5000 kr exkl. moms.

Alternativ 2 - En kurs på 4 timmar. Här kompletterar vi 2 timmars utbildningen med ingående praktiska övningar, fallbeskrivningarmed hot- och riskanalysbedömning.                 Grundpris: 7000 kr exkl. moms

För att få goda pedagogiska resultat önskar vi upp till 20 deltagare per tillfälle.

Ni är hjärtligt välkomna att kontakta oss med er förfrågan till Mikael Pareklev på e-post mikael@heartbeathlr.se eller info@heartbeathlr.se.