Vanliga frågor & svar

Vad är hjärtstopp?

Hjärtstopp innebär helt enkelt att hjärtat slutar slå. Oftast sker detta därför att hjärtats normala rytm ersatts av ett elektriskt kaos. Ett hjärtstopp kan ske av flera olika anledningar där hjärtinfarkt är den vanligaste. En människa som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp kollapsar och förlorar snabbt medvetandet, blir utan puls och slutar att andas. Om ingen behandling ges inom några minuter kommer detta tillstånd att leda till döden.

Hur ofta inträffar det hjärtstopp?

Varje dag drabbas ungefär 27 personer av hjärtstopp i Sverige. En av dem överlever. Det är alltså ca 10 000 människor per år i Sverige som får plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus där bara ca 500 av dem klarar sig.

Vad är det viktigaste att göra vid hjärtstopp?

Snabbt identifiera symtomen på plötsligt hjärtstopp, tidigt larma 112 för att få hjälp, snabbt påbörja hjärt- lungräddning och så snabbt som möjligt koppla en hjärtstartare till personen. Detta är den så kallade ”Kedjan som räddar liv”. När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Vad kan jag göra som inte arbetar i sjukvården?

Den hjälp du som medmänniska enkelt kan ge någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg (bröstkompressioner) upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras tills hjärtstartare finns tillgänglig som kan få den drabbades hjärta att börja slå av sig självt igen.

Vad är en hjärtstartare?

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt till hjärtat och på så sätt återställa den normala hjärtrytmen och få hjärtat att slå igen.

Varför behöver man en hjärtstartare?

Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och av yttersta vikt för den drabbades överlevnad men sällan tillräckligt för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat behöver återstartas och för detta behövs en hjärtstartare. Finns det en hjärtstartare i närheten ökar detta chanserna för den drabbade att överleva oerhört mycket.

Vem får använda en hjärtstartare?

Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan använda en hjärtstartare för att försöka rädda livet på någon som drabbats av ett hjärtstopp. I praktiken är det omöjligt att använda apparaten fel då hjärtstartaren protesterar om personen du försöker använda den på inte har drabbats av ett hjärtstopp. Hjärtstartaren hjärtats elektriska aktivitet och levererar bara ström om den känner av det elektriska kaos som är mottagligt för behandlingen. Detta gör hjärtstartaren till en säker och användarvänlig apparat och den ger tydliga röstinstruktioner på svenska som är lätta att följa.

Vilket ansvar har jag när jag köpt en Hjärtstartare?

Som innehavare av en hjärtstartare åtar du dig som företag, förening eller privatperson inget medicinskt eller juridiskt ansvar. Det är dock väldigt viktigt att du ser till att utrustningen fungerar och att den går att använda. Följ därför de instruktioner för egenkontroll som du fått via Heartbeat HLR´s representant eller som finns i bruksanvisningen till din hjärtstartare. Det är viktigt att batterier och elektroder inte har blivit för gamla.

Vid frågor eller funderingar, kontakta Heartbeat HLR