S-HLR Vuxen (för sjukvårdspersonal)

Kurs 3: S-HLR Vuxen (för sjukvårdspersonal) - 5 000 kr exkl. moms

Kursen är avsedd för sjukvårdspersonal. Utbildningen syftar till att ge sjukvårdspersonal rätt förutsättningar att utföra HLR & behandla en patient med hjärtstopp utifrån HLR-rådets riktlinjer.  Fokus ligger på att tidigt identifiera en kritisk patient, etablera en fri luftväg, ge en adekvat ventilation och stärka teamarbetet.

 Instruktören går gärna igenom er Akutvagn eller liknande för att se att allt är optimerat och kan komma med förbättringsförslag. Utför gärna denna webbkurs både före och efter kurstillfälle.

Förbered er inför utbildningen genom HLR-rådets webkurs för S-HLR. Följ länken nedan:

Webutbildning S-HLR 

Heartbeat HLR tillhandahåller kurslitteratur inför utbildningen som återlämnas efter avslutad kurs. Ej återlämnad litteratur debiteras beställaren.

Länk till HLR-rådets "Arbetsblad-vid-hjärtstopp-vuxen" 

 

Boka kursen via vårt formulär »