Om Heartbeat HLR

Heartbeat HLR ägs och drivs av Sjuksköterskan Robert Sjöholm. Med anställning inom Ambulanssjukvård och Intensivvård sedan 2004 med en mycket bred kunskaps- och erfarenhetsbank inom hjärt- / lungräddning och första hjälpen. Robert har också varit utbildare för räddningstjänstens personal i HLR (hjärt-/lungräddning) i flera år.

"Efter alla år i Ambulanssjukvården har en uppgivenhet över det låga antalet överlevande efter plötsligt hjärtstopp växt fram och då man från sjukvården arbetar mycket begränsat med utbildning för allmänheten och förebyggande insatser så bildades Heartbeat HLR för att förändra detta. Förhoppningen är att majoriteten av samhällets invånare ska vara utbildade och känna sig trygga i att omedelbart göra en insats då ett plötsligt hjärtstopp inträffar och i förlängningen kommer då långt många fler än de nuvarande cirka 600 av 10 000 hjärtstopp per år i Sverige överleva". Kunskap räddar liv.

- Robert Sjöholm

Vi utbildar personalen vid samtliga av Närhälsans och Praktikertjänsts vårdcentraler i Bohuslän. Givetvis är Heartbeat HLR anslutet till BFHS som arbetar för kvalitetssäkring och en seriös bransch fört hjärtstartare och hjärt-lungräddning. Vi donerar även en del av vår vinst i stöd till Hjärt- Lungfonden och ser till att Sjöräddningssällskapet är rätt utrustade genom att skänka en utrustning som räddar liv!

Vårt team som räddar liv

Christoffer Hellberg

Robert Sjöholm

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Viktor Henriksson

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Christoffer Hellberg

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Ida Skoglund

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Petter Lilja

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Caroline Aronsson

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Peter Berggren

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Kent Sjöholm

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Mikael Pareklev

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Sara Sjöholm

Visa mer »

Christoffer Hellberg

Anton Staf

Visa mer »