Vision

Heartbeat HLR’s vision är att öka chansen till överlevnad för de 10000 personer som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Idag överlever endast cirka 600 av dessa och genom att utbilda företag, föreningar och privatpersoner i hjärt-lungräddning och hur man använder en Hjärtstartare samt tillhandahålla Hjärtstartare och Första Hjälpen produkter av högsta kvalité. Genom att öka antalet Hjärtstartare i samhället samt öka antalet personer som är utbildade och tränade i hjärt-lungräddning så ökar chanserna att överleva för de som drabbas av plötsligt hjärtstopp.